ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stump به فارسی

ترجمه Stump در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كنده‌درخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريشه‌(دندان‌) , در فارسی : ته‌سيگار , به فارسی : بيخ‌ وبن‌

Stump به چه معناست و Stump یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stump

كنده‌درخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كنده‌درخت‌, ترجمه كنده‌درخت‌, کلمات شبیه كنده‌درخت‌ , ريشه‌(دندان‌) به لاتین , ته‌سيگار به لاتین , بيخ‌ وبن‌ خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gleeful به فارسی

ترجمه Gleeful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوشحال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاد.

Gleeful به چه معناست و Gleeful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gleeful

خوشحال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوشحال‌, ترجمه خوشحال‌, کلمات شبیه خوشحال‌ , شاد. به لاتین