ترجمه معنی ریشه تمامی کلمات در زبان مختلف و مفهموم تمامی کلمات

آخرین مطالب

نوشته هایی با برچسب اجتماع‌ كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Forgather به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Forgather به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Congregate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Congregate به فارسی