ترجمه معنی ریشه تمامی کلمات در زبان مختلف و مفهموم تمامی کلمات

آخرین مطالب

نوشته هایی با برچسب بساحل‌ رتفن‌ در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Shore به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Shore به فارسی