ترجمه معنی ریشه تمامی کلمات در زبان مختلف و مفهموم تمامی کلمات

آخرین مطالب

نوشته هایی با برچسب بيضي‌. به خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ellipsoid به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ellipsoid به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Elliptic به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Elliptic به فارسی