ترجمه معنی ریشه تمامی کلمات در زبان مختلف و مفهموم تمامی کلمات

آخرین مطالب

نوشته هایی با برچسب كرانه‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Littoral به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Littoral به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mete به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mete به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Shore به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Shore به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Strand به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Strand به فارسی