ترجمه معنی ریشه تمامی کلمات در زبان مختلف و مفهموم تمامی کلمات

آخرین مطالب

نوشته هایی با برچسب (مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌ به خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Free Alongside Ship به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Free Alongside Ship به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Free Alongside Vessel به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Free Alongside Vessel به فارسی