ترجمه معنی ریشه تمامی کلمات در زبان مختلف و مفهموم تمامی کلمات

آخرین مطالب

نوشته هایی با برچسب کلمات شبیه صورت‌ جلسات‌ رسمي‌ پارلمان‌ انگليسي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hansard به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hansard به فارسی