ترجمه Above در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مافوق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واقع‌ دربالا , در فارسی : سابق‌ الذكر , به فارسی : مذكوردرفوق‌.

Above به چه معناست و Above یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Above

مافوق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مافوق‌, ترجمه مافوق‌, کلمات شبیه مافوق‌ , واقع‌ دربالا به لاتین , سابق‌ الذكر به لاتین , مذكوردرفوق‌. خارجی
دانلود فایل ها