ترجمه Animadvert در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خرده‌ گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعتراض‌ كردن‌ , در فارسی : متوجه‌ شدن‌ , به فارسی : تعيين‌ تقصير و

Animadvert به چه معناست و Animadvert یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Animadvert

خرده‌ گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خرده‌ گرفتن‌, ترجمه خرده‌ گرفتن‌, کلمات شبیه خرده‌ گرفتن‌ , اعتراض‌ كردن‌ به لاتین , متوجه‌ شدن‌ به لاتین , تعيين‌ تقصير و خارجی
دانلود فایل ها