ترجمه Antivenin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماده‌ء ضدسم‌. می باشد

Antivenin به چه معناست و Antivenin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Antivenin

ماده‌ء ضدسم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماده‌ء ضدسم‌., ترجمه ماده‌ء ضدسم‌., کلمات شبیه ماده‌ء ضدسم‌.
دانلود فایل ها