ترجمه Aphrodite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الهه‌ء عشق‌ و زيبايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ونوس‌ يوناني‌.

Aphrodite به چه معناست و Aphrodite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Aphrodite

الهه‌ء عشق‌ و زيبايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی الهه‌ء عشق‌ و زيبايي‌, ترجمه الهه‌ء عشق‌ و زيبايي‌, کلمات شبیه الهه‌ء عشق‌ و زيبايي‌ , ونوس‌ يوناني‌. به لاتین
دانلود فایل ها