ترجمه Arithmetician در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حساب‌ دان‌. می باشد

Arithmetician به چه معناست و Arithmetician یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Arithmetician

حساب‌ دان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حساب‌ دان‌., ترجمه حساب‌ دان‌., کلمات شبیه حساب‌ دان‌.
دانلود فایل ها