ترجمه Bide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحمل‌ كردن‌ , در فارسی : بخود همواركردن‌.

Bide به چه معناست و Bide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Bide

دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌, ترجمه دادن‌, کلمات شبیه دادن‌ , تحمل‌ كردن‌ به لاتین , بخود همواركردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها