ترجمه Bonnet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هرچيزي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كلاه‌ سرگذاشتن‌ , در فارسی : درپوش‌ , به فارسی : كلاهك‌.

Bonnet به چه معناست و Bonnet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Bonnet

هرچيزي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هرچيزي‌, ترجمه هرچيزي‌, کلمات شبیه هرچيزي‌ , كلاه‌ سرگذاشتن‌ به لاتین , درپوش‌ به لاتین , كلاهك‌. خارجی
دانلود فایل ها