ترجمه Breezily در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نسيم‌ وار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بادمانند.

Breezily به چه معناست و Breezily یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Breezily

نسيم‌ وار به خارجی , ریشه انگلیسی نسيم‌ وار, ترجمه نسيم‌ وار, کلمات شبیه نسيم‌ وار , بادمانند. به لاتین
دانلود فایل ها