ترجمه Chug در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شنيده‌ ميشود. می باشد

Chug به چه معناست و Chug یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Chug

شنيده‌ ميشود. به خارجی , ریشه انگلیسی شنيده‌ ميشود., ترجمه شنيده‌ ميشود., کلمات شبیه شنيده‌ ميشود.
دانلود فایل ها