ترجمه Clamor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقاضا كردن‌. می باشد

Clamor به چه معناست و Clamor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Clamor

تقاضا كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تقاضا كردن‌., ترجمه تقاضا كردن‌., کلمات شبیه تقاضا كردن‌.
دانلود فایل ها