ترجمه Curb در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرونشاندن‌. می باشد

Curb به چه معناست و Curb یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Curb

فرونشاندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فرونشاندن‌., ترجمه فرونشاندن‌., کلمات شبیه فرونشاندن‌.
دانلود فایل ها