ترجمه Dispread در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پخش‌ كردن‌. می باشد

Dispread به چه معناست و Dispread یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Dispread

پخش‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پخش‌ كردن‌., ترجمه پخش‌ كردن‌., کلمات شبیه پخش‌ كردن‌.
دانلود فایل ها