ترجمه Dun در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ قهوه‌اي‌ كمرنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سمند , در فارسی : خاكي‌ , به فارسی : اسب‌ كهر , سایر ترجمه ها : سماجت‌ كردن‌

Dun به چه معناست و Dun یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Dun

رنگ‌ قهوه‌اي‌ كمرنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ قهوه‌اي‌ كمرنگ‌, ترجمه رنگ‌ قهوه‌اي‌ كمرنگ‌, کلمات شبیه رنگ‌ قهوه‌اي‌ كمرنگ‌ , سمند به لاتین , خاكي‌ به لاتین , اسب‌ كهر خارجی , سماجت‌ كردن‌ در زبان
دانلود فایل ها