ترجمه Ellipsoid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيضي‌. می باشد

Ellipsoid به چه معناست و Ellipsoid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ellipsoid

بيضي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيضي‌., ترجمه بيضي‌., کلمات شبیه بيضي‌.
دانلود فایل ها