ترجمه Encapsulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در كپسول‌ گذاردن‌ , در فارسی : در محفظ‌ه‌اي‌

Encapsulate به چه معناست و Encapsulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Encapsulate

بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌, ترجمه بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌, کلمات شبیه بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌ , در كپسول‌ گذاردن‌ به لاتین , در محفظ‌ه‌اي‌ به لاتین
دانلود فایل ها