ترجمه Everywhere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درهرجا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درهمه‌ جا , در فارسی : درهرقسمت‌ , به فارسی : در سراسر.

Everywhere به چه معناست و Everywhere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Everywhere

درهرجا به خارجی , ریشه انگلیسی درهرجا, ترجمه درهرجا, کلمات شبیه درهرجا , درهمه‌ جا به لاتین , درهرقسمت‌ به لاتین , در سراسر. خارجی
دانلود فایل ها