ترجمه Exaggerate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اغراق‌اميز كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيش‌ از حد واقع‌ شرح‌ دادن‌ , در فارسی : مبالغه‌

Exaggerate به چه معناست و Exaggerate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Exaggerate

اغراق‌اميز كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اغراق‌اميز كردن‌, ترجمه اغراق‌اميز كردن‌, کلمات شبیه اغراق‌اميز كردن‌ , بيش‌ از حد واقع‌ شرح‌ دادن‌ به لاتین , مبالغه‌ به لاتین
دانلود فایل ها