ترجمه Focus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كانون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مركز توجه‌ , در فارسی : متمركز كردن‌ توجه‌.

Focus به چه معناست و Focus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Focus

كانون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كانون‌, ترجمه كانون‌, کلمات شبیه كانون‌ , مركز توجه‌ به لاتین , متمركز كردن‌ توجه‌. به لاتین
دانلود فایل ها