ترجمه Fogey در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ygof=) ادم‌ عقب‌ مانده‌ وكهنه‌ پرست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌ قديمي‌.

Fogey به چه معناست و Fogey یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fogey

(ygof=) ادم‌ عقب‌ مانده‌ وكهنه‌ پرست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ygof=) ادم‌ عقب‌ مانده‌ وكهنه‌ پرست‌, ترجمه (ygof=) ادم‌ عقب‌ مانده‌ وكهنه‌ پرست‌, کلمات شبیه (ygof=) ادم‌ عقب‌ مانده‌ وكهنه‌ پرست‌ , ادم‌ قديمي‌. به لاتین
دانلود فایل ها