ترجمه Fogginess در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مه‌الود بودن‌. می باشد

Fogginess به چه معناست و Fogginess یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fogginess

مه‌الود بودن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مه‌الود بودن‌., ترجمه مه‌الود بودن‌., کلمات شبیه مه‌الود بودن‌.
دانلود فایل ها