ترجمه Foil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خنثي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دفع‌ كردن‌ , در فارسی : فلز را ورقه‌ كردن‌.

Foil به چه معناست و Foil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foil

خنثي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خنثي‌ كردن‌, ترجمه خنثي‌ كردن‌, کلمات شبیه خنثي‌ كردن‌ , دفع‌ كردن‌ به لاتین , فلز را ورقه‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها