خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =20707 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('20707','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =20707 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Foil به فارسی

ترجمه Foil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خنثي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دفع‌ كردن‌ , در فارسی : فلز را ورقه‌ كردن‌.

Foil به چه معناست و Foil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foil

خنثي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خنثي‌ كردن‌, ترجمه خنثي‌ كردن‌, کلمات شبیه خنثي‌ كردن‌ , دفع‌ كردن‌ به لاتین , فلز را ورقه‌ كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: