ترجمه Fold در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيچيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاه‌ خوردن‌ , در فارسی : بهم‌ اميختن‌.

Fold به چه معناست و Fold یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fold

پيچيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيچيدن‌, ترجمه پيچيدن‌, کلمات شبیه پيچيدن‌ , تاه‌ خوردن‌ به لاتین , بهم‌ اميختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها