ترجمه Fold در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در اغل‌ كردن‌ , در فارسی : جا كردن‌ , به فارسی : تاه‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : تاه‌ زدن‌

Fold به چه معناست و Fold یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fold

دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌, ترجمه دادن‌, کلمات شبیه دادن‌ , در اغل‌ كردن‌ به لاتین , جا كردن‌ به لاتین , تاه‌ كردن‌ خارجی , تاه‌ زدن‌ در زبان
دانلود فایل ها