ترجمه Folkway در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عرف‌ همگان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عقيده‌عامه‌ , در فارسی : ط‌رز فكر عمومي‌ , به فارسی : احساسات‌ عمومي‌

Folkway به چه معناست و Folkway یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Folkway

عرف‌ همگان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عرف‌ همگان‌, ترجمه عرف‌ همگان‌, کلمات شبیه عرف‌ همگان‌ , عقيده‌عامه‌ به لاتین , ط‌رز فكر عمومي‌ به لاتین , احساسات‌ عمومي‌ خارجی
دانلود فایل ها