ترجمه Follow Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تماس‌ با بيمارپس‌ از تشخيص‌يا درمان‌.

Follow Up به چه معناست و Follow Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Follow Up

دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌, ترجمه دادن‌, کلمات شبیه دادن‌ , تماس‌ با بيمارپس‌ از تشخيص‌يا درمان‌. به لاتین
دانلود فایل ها