ترجمه Fondu در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درهم‌ اميزنده‌ (مثل‌ اغذيه‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوعي‌ غذاي‌ سويسي‌.

Fondu به چه معناست و Fondu یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fondu

درهم‌ اميزنده‌ (مثل‌ اغذيه‌) به خارجی , ریشه انگلیسی درهم‌ اميزنده‌ (مثل‌ اغذيه‌), ترجمه درهم‌ اميزنده‌ (مثل‌ اغذيه‌), کلمات شبیه درهم‌ اميزنده‌ (مثل‌ اغذيه‌) , نوعي‌ غذاي‌ سويسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها