خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =20775 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('20775','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =20775 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fondu به فارسی

ترجمه Fondu در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درهم‌ اميزنده‌ (مثل‌ اغذيه‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوعي‌ غذاي‌ سويسي‌.

Fondu به چه معناست و Fondu یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fondu

درهم‌ اميزنده‌ (مثل‌ اغذيه‌) به خارجی , ریشه انگلیسی درهم‌ اميزنده‌ (مثل‌ اغذيه‌), ترجمه درهم‌ اميزنده‌ (مثل‌ اغذيه‌), کلمات شبیه درهم‌ اميزنده‌ (مثل‌ اغذيه‌) , نوعي‌ غذاي‌ سويسي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: