ترجمه Food Poisoning در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) مسمويت‌ غذايي‌. می باشد

Food Poisoning به چه معناست و Food Poisoning یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Food Poisoning

(ط‌ب‌) مسمويت‌ غذايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) مسمويت‌ غذايي‌., ترجمه (ط‌ب‌) مسمويت‌ غذايي‌., کلمات شبیه (ط‌ب‌) مسمويت‌ غذايي‌.
دانلود فایل ها