ترجمه Foodstuff در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماده‌ غذايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خواربار.

Foodstuff به چه معناست و Foodstuff یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foodstuff

ماده‌ غذايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماده‌ غذايي‌, ترجمه ماده‌ غذايي‌, کلمات شبیه ماده‌ غذايي‌ , خواربار. به لاتین
دانلود فایل ها