ترجمه Fool در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فريب‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دست‌ انداختن‌.

Fool به چه معناست و Fool یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fool

فريب‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فريب‌ دادن‌, ترجمه فريب‌ دادن‌, کلمات شبیه فريب‌ دادن‌ , دست‌ انداختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها