ترجمه Foolhardy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ پروا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ تهور بي‌ مورد.

Foolhardy به چه معناست و Foolhardy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foolhardy

بي‌ پروا به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ پروا, ترجمه بي‌ پروا, کلمات شبیه بي‌ پروا , داراي‌ تهور بي‌ مورد. به لاتین
دانلود فایل ها