خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =20794 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('20794','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =20794 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Foolhardy به فارسی

ترجمه Foolhardy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ پروا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ تهور بي‌ مورد.

Foolhardy به چه معناست و Foolhardy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foolhardy

بي‌ پروا به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ پروا, ترجمه بي‌ پروا, کلمات شبیه بي‌ پروا , داراي‌ تهور بي‌ مورد. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: