ترجمه Foolproof در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای احمقانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محفوظ‌ ازخط‌ا وشكست‌.

Foolproof به چه معناست و Foolproof یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foolproof

احمقانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی احمقانه‌, ترجمه احمقانه‌, کلمات شبیه احمقانه‌ , محفوظ‌ ازخط‌ا وشكست‌. به لاتین
دانلود فایل ها