ترجمه Foolproof در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ ساده‌ لوح‌ و رك‌ و راست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محفوظ‌ از حماقت‌ وكارهاي‌

Foolproof به چه معناست و Foolproof یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foolproof

ادم‌ ساده‌ لوح‌ و رك‌ و راست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ ساده‌ لوح‌ و رك‌ و راست‌, ترجمه ادم‌ ساده‌ لوح‌ و رك‌ و راست‌, کلمات شبیه ادم‌ ساده‌ لوح‌ و رك‌ و راست‌ , محفوظ‌ از حماقت‌ وكارهاي‌ به لاتین
دانلود فایل ها