ترجمه Fool’s Gold در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etirypoclahc می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : etiryp) پيريت‌ , در فارسی : سولفور اهن‌.

Fool’s Gold به چه معناست و Fool’s Gold یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fool’s Gold

(etirypoclahc به خارجی , ریشه انگلیسی (etirypoclahc, ترجمه (etirypoclahc, کلمات شبیه (etirypoclahc , etiryp) پيريت‌ به لاتین , سولفور اهن‌. به لاتین
دانلود فایل ها