ترجمه Footer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پياده‌رو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گام‌ زن‌ , در فارسی : ولگرد.

Footer به چه معناست و Footer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Footer

پياده‌رو به خارجی , ریشه انگلیسی پياده‌رو, ترجمه پياده‌رو, کلمات شبیه پياده‌رو , گام‌ زن‌ به لاتین , ولگرد. به لاتین
دانلود فایل ها