ترجمه Footfall در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (pets =) پله‌. می باشد

Footfall به چه معناست و Footfall یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Footfall

(pets =) پله‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (pets =) پله‌., ترجمه (pets =) پله‌., کلمات شبیه (pets =) پله‌.
دانلود فایل ها