ترجمه Footlocker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چمدان‌ قفل‌ دار. می باشد

Footlocker به چه معناست و Footlocker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Footlocker

چمدان‌ قفل‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی چمدان‌ قفل‌ دار., ترجمه چمدان‌ قفل‌ دار., کلمات شبیه چمدان‌ قفل‌ دار.
دانلود فایل ها