ترجمه Footrest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير پايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جاپا.

Footrest به چه معناست و Footrest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Footrest

زير پايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زير پايي‌, ترجمه زير پايي‌, کلمات شبیه زير پايي‌ , جاپا. به لاتین
دانلود فایل ها