ترجمه Footslog در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پا كوفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با صدا راه‌ رفتن‌.

Footslog به چه معناست و Footslog یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Footslog

پا كوفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پا كوفتن‌, ترجمه پا كوفتن‌, کلمات شبیه پا كوفتن‌ , با صدا راه‌ رفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها