ترجمه For Asmuch As در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌ربه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بادرنظ‌رداشتن‌ , در فارسی : از انجايي‌ كه‌.

For Asmuch As به چه معناست و For Asmuch As یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به For Asmuch As

نظ‌ربه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نظ‌ربه‌, ترجمه نظ‌ربه‌, کلمات شبیه نظ‌ربه‌ , بادرنظ‌رداشتن‌ به لاتین , از انجايي‌ كه‌. به لاتین
دانلود فایل ها