ترجمه Forbear در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گذشتن‌ از , در فارسی : اجتناب‌كردن‌ از , به فارسی : گذشت‌ كردن‌.

Forbear به چه معناست و Forbear یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forbear

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , گذشتن‌ از به لاتین , اجتناب‌كردن‌ از به لاتین , گذشت‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها