ترجمه Forbid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (jda): (desrucca=) ملعون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌رود.

Forbid به چه معناست و Forbid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forbid

(jda): (desrucca=) ملعون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (jda): (desrucca=) ملعون‌, ترجمه (jda): (desrucca=) ملعون‌, کلمات شبیه (jda): (desrucca=) ملعون‌ , مط‌رود. به لاتین
دانلود فایل ها