خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =20881 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('20881','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =20881 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Force به فارسی

ترجمه Force در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مجبوركردن‌بزور گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بزور بازكردن‌ , در فارسی : بي‌ عصمت‌ كردن‌

Force به چه معناست و Force یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Force

مجبوركردن‌بزور گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مجبوركردن‌بزور گرفتن‌, ترجمه مجبوركردن‌بزور گرفتن‌, کلمات شبیه مجبوركردن‌بزور گرفتن‌ , بزور بازكردن‌ به لاتین , بي‌ عصمت‌ كردن‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: