ترجمه Ford در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قسمت‌ كم‌ عمق‌ رودخانه‌اي‌ كه‌ جهت‌ عبورحيوانات‌ وانسان‌ می باشد

Ford به چه معناست و Ford یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ford

قسمت‌ كم‌ عمق‌ رودخانه‌اي‌ كه‌ جهت‌ عبورحيوانات‌ وانسان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قسمت‌ كم‌ عمق‌ رودخانه‌اي‌ كه‌ جهت‌ عبورحيوانات‌ وانسان‌, ترجمه قسمت‌ كم‌ عمق‌ رودخانه‌اي‌ كه‌ جهت‌ عبورحيوانات‌ وانسان‌, کلمات شبیه قسمت‌ كم‌ عمق‌ رودخانه‌اي‌ كه‌ جهت‌ عبورحيوانات‌ وانسان‌
دانلود فایل ها